ΑΡΧΙΚΗΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η εταιρεία Αγροκτήματα Κρήτης έχει σαφή περιβαλλοντική ηθική και η εταιρική της φιλοσοφία έχει σαν κεντρικούς άξονες τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο, που αποτελεί μέρος του. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους κύριους άξονες των δραστηριοτήτων της εταιρείας ως προς αυτή την κατεύθυνση:

  • Απόλυτος σεβασμός προς ολόκληρο των πληθυσμό ορνίθων της μονάδας
  • Απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον γύρω από τη μονάδα και την ευρύτερη περιοχή
  • Οικολογική διαχείριση πόρων
  • Οικολογική διαχείριση απορριμμάτων
  • Σεβασμός προς το ζωικό βασίλειο, σ' όλες του τις μορφές
  • Σεβασμό προς το φυτικό βασίλειο, σ' όλες του τις μορφές
  • Επιμόρφωση των υπαλλήλων και συνεργατών για τη σημασία της οικολογικής ισορροπίας
  • Ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες για την ανάπτυξη της οικολογικής ευαισθησίας