ΑΡΧΙΚΗΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

new_logo dioΟ Έλεγχος και η πιστοποίηση των προϊόντων της εταιρείας Αγροκτήματα Κρήτης πραγματοποιείται από εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (COSMOCERT), ο οποίος επισφραγίζει τη σχολαστική τήρηση των σχετικών προδιαγραφών καθώς και την υποδειγματική λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007.

 

 

ISOΕπίσης, η εταιρεία Αγροκτήματα Κρήτης εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000:2005 (Νο. 07010063) πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA HELLAS, τόσο κατά την παραγωγή και τη συσκευασία όσο και κατά τη διανομή των προϊόντων της.