ΑΡΧΙΚΗΠΡΟΙΟΝΤΑΒιολογικής ΓεωργίαςΦρέσκο Κοτόπουλο Βιολογικής Εκτροφής

Φρέσκο Κοτόπουλο Βιολογικής Εκτροφής

Κοτόπουλα που μεγαλώνουν ελεύθερα και τρέφονται αποκλειστικά με βιολογικούς δημητριακούς καρπούς.