Υψηλές Προδιαγραφές

Η εταιρεία Αγροκτήματα Κρήτης τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τους όρους της βιολογικής παραγωγής, ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες και ασκεί μόνιμα ποιοτικούς ελέγχους για να μπορεί να διασφαλίσει την άριστη ποιότητα.

Περισσότερα

Έλεγχος Πιστοποίηση

Αγροκτήματα Κρήτης Πιστοποιημένη Ποιότητα

Ο Έλεγχος και η πιστοποίηση των προϊόντων γίνεται από τον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναγνωρισμένο από την Ευρ. Ένωση οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Περισσότερα

Σεβασμός στη φύση

Αγροκτήματα Κρήτης Βιολογικά Προϊόντα

Η εταιρική φιλοσοφία έχει σαν κεντρικούς άξονες τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλον και τον άνθρωπο, που αποτελεί μέρος του. Η εταιρεία Αγροκτήματα Κρήτης πάντοτε διατηρεί με τον καταναλωτή μία δία βίου σχέση.

Περισσότερα

Από το 1995 αφοσίωση στα βιολογικά προϊόντα

Βιολογικά Προϊόντα Αγροκτήματα Κρήτης

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2003 ως η πρώτη μονάδα βιολογικής εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής στην Κρήτη.

Ο ιδιοκτήτης είναι βιοκαλλιεργητής από το 1995 σε ελιές και σε αμπέλια και αποφάσισε να ασχοληθεί με τη βιολογική πτηνοτροφία πριν από δέκα περίπου χρόνια.
Προσανατολισμένη σε μόνιμη βάση στην ικανοποίηση του καταναλωτή και στο σεβασμό προς την υγεία και τη φύση, η εταιρεία κατέκτησε το αγοραστικό κοινό χάρη στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της.

Αυγοπαραγωγικές Κότες

Στην Ελλάδα τα 2/3 των αυγών παράγονται σε μονάδες που χρησιμοποιούν κλωβοστοιχίες. 

Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε κότα αντιστοιχεί χώρος στο μέγεθος ενός χαρτιού Α4 για να ζήσει όσο παράγει αυγά & μετά σφάζεται. Οι κλωβοστοιχίες έχουν απαγορευθεί με Οδηγία σε όλη την Ε.Ε. από 1/1/2012 υποχρεώνοντας τους αυγοπαραγωγούς να τις αντικαταστήσουν με διευθετημένα κλουβιά (κλουβιά με περισσότερο χώρο, με θέση για φωλιά, κούρνια και άμμο). Δυστυχώς οι αυγοπαραγωγοί στην Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή της Οδηγίας.

Διαβάστε όλη την αλήθεια

Πιστοποιημένες Διαδικασίες & Υψηλή Ποιότητα

certified procedures

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των προϊόντων της εταιρείας Αγροκτήματα Κρήτης πραγματοποιείται από εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Ο οργανισμός επισφραγίζει τη σχολαστική τήρηση των σχετικών προδιαγραφών καθώς και την υποδειγματική λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Διασφάλιση Ποιότητας

quality2Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000:2005 πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA HELLAS, τόσο κατά την παραγωγή και τη συσκευασία όσο και κατά τη διανομή των ολόκληρης της γκάμας των προϊόντων της. Έτσι επιτυγχάνεται μόνιμα η διασφάλιση και να διατήρηση της υψηλής ποιότητας σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας.

Έγραψαν για μας

"Οι κότες έχουν την ευχέρεια να βγαίνουν καθημερινά στην έκταση των 20 στρεμμάτων της μονάδας, η οποία έχει βλάστηση και καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους και υπόκειται σε ξεχωριστό έλεγχο. Φυσικά κλουβιά ή άλλα μέσα που περιορίζουν την κίνηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε μια βιολογική εκτροφή.

Παράλληλα η εταιρία, που είναι η πρώτη που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο στην Κρήτη, διατηρεί αρχεία σχετικά με όλες τις ζωοτροφές που χορηγεί στις κότες, την αγορά των πτηνών, αλλά και τις πωλήσεις."

Περιοδική έκδοση κέντρου επιχ. & τεχν. ανάπτυξης Κρήτης

 

Τυποποίηση σε όλα τα στάδια

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Γίνεται τυποποίηση σε όλα τα στάδια: στην επιλογή καταγωγής των ζώων, στη βιολογική διατροφή, στη μετατροπή, στην κτηνιατρική αγωγή, στην εκτροφή, στον ενσταυλισμό, στη διαχείριση λυμάτων, στην τυποποίηση στο ωοσκοπικό κέντρο της εταιρείας και στην λεπτομερή καταγραφή και αρχειοθέτηση.